En samling på 37 værker, blev registreret og risikovurderet forud for en langsigtet vedligeholdelsesstrategi af samlingen. Med registranten ved kunden, hvor i deres samling der er den største bevaringsmæssige risiko, og hvordan en accelereret nedbrydning kan forebygges ud fra simple præventive tiltag.

KOMPOSIT A.M.B.A.

Birkedommervej 31, 2 sal.
2400 København NV

kontakt@komposit-kbh.com
2622 5356

CVR : 43129759