Med afsæt i samarbejde og demokrati, skaber vi en regenerativ arbejdsplads med plads til den enkeltes behov.
Cæcilie Vieth Vad
Stifter og partner
Cand.scient.cons // projektleder
Cæcilie er specialiseret i bevaring af samtidskunst med særlig fokus på både delvise og komplette rekonstruktioner af værker i samarbejde med kunstneren.

Helene Brandt Barlebo
Stifter og partner
Cand.scient.cons // projektleder
Helene er specialiseret i magasinering og magasinforhold. Hun deltager aktivt i debatten og undersøgelserne om, hvordan vi som samfund kan organisere 

Lise Grundtvig
Stifter og partner
Bach.scient.cons // projektleder
Lise er specialiseret i konservering og restaurering af maleri. Revner, pletter og gammel fernis må bøje sig i støvet, når Lise effektivt men tålmodigt kaster sig 

Louise Preene
Stifter og partner
Bach.scient.cons // Cand.pæd.Materiel Kultur Didaktik // projektleder
Louise er specialiseret i at udvikle formidlingskoncepter, der kobler bevaring med læring og samskabelse.

Vores værdier

Vi er først og fremmest en værdibaseret virksomhed. Vi efterlever vores værdier både indenfor det det konserveringsfaglige og det kollegiale. Du vil derfor møde en virksomhed, som har en personlig og engageret tilgang til såvel vores arbejde og kunder som vores kollegaer og samarbejdspartnere:

Et arbejdsliv i fællesskab

Vi er organiseret som et kooperativ med en flad organisationsstruktur baseret på en uddelegeret beslutningsmyndighed, og træffer alle væsentlige beslutninger i fællesskab.

En regenerativ hverdag 

Vi møder på arbejde hver dag med et løfte om at rumme individet og hjælpe hinanden med at skabe en solidarisk, udviklende og rummelig arbejdsplads.

Bevaring er demokratisk

Vi arbejder med at bevare kunst og kulturarv, for at så mange som muligt kan have glæde af den. Kunst og kulturarv nedbrydes for alvor, når vi glemmer at kigge på det.

Advisory Board

Komposit har etableret et eksternt advisory board, som vi bruger til at navigere i feltet mellem bevaring, innovation og iværksætteri. Medlemmer er hentet fra vores netværk.
Andreas Pinstrup Jørgensen
Direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv
Erhversdemokrati // Salg og markedsføring // netværk
Birte Flæng Møller
Koncerndirektør i JBH-gruppen
Forretningsudvikling // juridisk rådgivning
Louise Cone
Forsker og konservator, nutidskunst og skulptur på Statens Museum for Kunst
Konservering og restaurering // metoder og teknikker
Henrik Bachmann
Ekstern lektor på DTU og Det Kongelige Akademi
Forretningsudvikling // Projekt og forandringsledelse

Vores netværk

Vi arbejder tæt sammen med vores netværk i konserveringsfaget og i den erhversdemokratiske bevægelse. 

Det kooperative netværk

Det kooperative netværk eksisterer i hele landet og på tværs af brancher. Vi deltager aktivt i såvel politiske som praktiske diskussioner om, hvordan vi skaber et bæredygtigt arbejdsliv.

Det konserveringsfaglige netværk

Nordisk Konservatorforbund, Danmark (nkf-dk) er den faglige sammenslutning af konservatorer i Danmark. Her sparrer vi med kolleger om faglige spørgsmål samt deltager i diskussioner om fagets udvikling. En af Komposits partnere er næstformand i forbundets bestyrelse.

Udgivelser

Eleven som historieskaber såvel som historiedesigner (december 2022), skrevet af Louise Preene og Nanna Celia Lassen til Unge Pædagoger (2022)

Møder med genstanden (oktober 2022), skrevet af Louise Preene og Anne Kongsbak til Bevar (2022)

Fra selvstændig til fler(?)stændig (oktober 2021), skrevet af Louise Preene til Bevar (2021)

Recovery - et nyt bevaringsetisk begreb (oktober 2019), skrevet af Helene Brandt Barlebo og Louise Preene til Bulletin (2019)

KOMPOSIT A.M.B.A.

Birkedommervej 31, 2 sal.
2400 København NV

kontakt@komposit-kbh.com
2622 5356

CVR : 43129759